Najnowsza karta uczestnictwa XI Konferencji i Oświadczenie

Do pobrania jest już karta uczestnictwa w XI Konferencji Naukowo Technicznej, odbywającej się w kwietniu 2018 w Ustroniu.
Prosimy zwrócić uwagę na część dolną, obejmującą zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby udziału w Konferencji, a także publikacji Państwa pracy, zgodnie z zapisami nowej Ustawy o Ochronie danych osobowych, dostosowanej do wymogów RODO:

KARTA_UCZESTNICTWA_2018