Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet Naukowy Konferencji 2023

Przewodnicząca: Dr hab. inż. Aneta FRĄCZEK- SZCZYPTA,
Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego, Prof. AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków 

V-ce przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej,

Dr inż. Mariola Bodziek-Kochel, Sieć Badawcza Łukasiewicz IMPIB w Toruniu, – dyrektor Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach,

Dr hab. Paweł Szroeder, Prof. UKW,Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, v-ce prezes PTW

Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz, PTW, AGH Kraków

Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, członek PAN, członek Zarządu PTW

Mgr inż. Grzegorz Rogowski, V-ce Prezes Zarządu Tokai Cobex Polska Sp. z o.o., Dyrektor Zakładu w Raciborzu, członek Zarządu PTW

Prof. dr hab. Stanisław Biniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Zarządu PTW

Prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, członek Zarządu PTW

Dr inż. Lidia Kurzeja, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu PTW, IMPIB, SITPChem, Gliwice

Mgr inż. Jacek Ogórek, Tokai Cobex Polska Sp. z o.o., Racibórz, v-ce prezes PTW

Dr Marlena Maślanka, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz IMPIB w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Myalski, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Katowice

Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prodziekan Wydziału Chemii, v-ce prezes PTCHem

Mgr inż. Marcin Rzemiński, SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., Nowy Sącz, członek Zarządu PTW

Dr hab. Andrzej Swinarew, Prof. Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Ścisłych, Katowice; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Koordynator Szkoły doktorskiej ds. doktoratów wdrożeniowych i grantowych

 

Komitet organizacyjny

dr inż. Lidia Kurzeja, Przewodnicząca
kom: 507 046 734; e-mail: lidia.kurzeja@interia.pl
dr hab. prof. UAM Mateusz Kempiński,  e-mail:  matt@amu.edu.pl
dr inż. Ewa Langer, e-mail: e.langer@impib.lukasiewicz.gov.pl

dr hab. prof. Pol. Śl. Mirosława Pawlyta, miroslawa.pawlyta@polsl.pl

mgr inż. Grażyna Król, kom: 664 cztery-dwa-jeden 349