Komitet Naukowy Konferencji 2017

Przewodnicząca: Prof. dr hab. ELŻBIETA FRĄCKOWIAK,
Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego, Politechnika Poznańska, v-ce Prezes PAN

V-ce przewodnicząca: Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz, AGH Kraków

Mgr inż. Grzegorz Rogowski, Prezes SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., Nowy Sącz

Prof. dr hab. Stanisław Biniak, Uniwersytet MK, Toruń

Prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Wojciech Kempiński, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Dr inż. Krzysztof Bortel, IMPIB, Toruń-Gliwice

Mgr inż. Jerzy Kropiwnicki, SITPChem Warszawa- Gliwice

Dr inż. Lidia Kurzeja, PTW, IMPIB, SITPChem – Gliwice

Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet A.M, Poznań

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, ZUT Szczecin

Dr Leszek Stobiński, Politechnika Warszawska (Laboratorium Grafenowe)

Dr hab. Paweł Szroeder, Uniwersytet KW, Bydgoszcz

Komitet organizacyjny

dr inż. Lidia Kurzeja, Przewodnicząca
kom: 507 046 734; e-mail: lidia.kurzeja@interia.pl

mgr inż. Grażyna Król:
kom: 664 421 349; e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl
mgr inż. Jacek Skałba :
– tel: 18, 44 25 400 e-mail: jacek.skalba@sglgroup.com