Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet Naukowy Konferencji 2020

Przewodnicząca: Dr hab. inż. Aneta FRĄCZEK- SZCZYPTA,
Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego, Prof. AGH, Kraków 

V-ce przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Prodziekan ds nauki

Dr inż. Mariola Bodziek-Kochel, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPIB,  Z-ca Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych,

Dr hab. Paweł Szroeder, Prof. UKW,Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, v-ce prezes PTW

Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz, PTW, AGH Kraków

Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, członek PAN

Mgr inż. Grzegorz Rogowski, Tokai Cobex Sp. z o.o., Racibórz, Dyrektor Operacyjny

Prof. dr hab. Teresa Bandosz, The City College of New York, Nowy Jork, USA

Prof. dr hab. Stanisław Biniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Dawid Janas, Prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska , Gliwice

Dr inż. Lidia Kurzeja, PTW, IMPIB, SITPChem – Gliwice

Mgr inż. Jacek Ogórek, Tokai Cobex Polska Sp. z o.o., Racibórz, v-ce prezes PTW

Dr Marlena Maślanka, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPIB, Toruń, dyrektor

Prof. dr hab. inż. Jerzy Myalski, Politechnika Śląska, Katowice

Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mgr inż. Marcin Rzemiński, SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o., Nowy Sącz

Dr hab. Andrzej Swinarew, Prof. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

 

Komitet organizacyjny

dr inż. Lidia Kurzeja, Przewodnicząca
kom: 507 046 734; e-mail: lidia.kurzeja@interia.pl
dr hab. prof. UAM Mateusz Kempiński,  e-mail:  matt@amu.edu.pl
dr inż. Ewa Langer, e-mail: e.langer@impib.pl

dr hab. prof. Pol. Śl. Mirosława Pawlyta, miroslawa.pawlyta@polsl.pl

mgr inż. Grażyna Król, kom: 664 421 349